Dřevěné didaktické pomůcky

Rozvoj jemné motoriky

Dřevěné edukativní pomůcky určené nejen pro rozvoj jemné motoriky.
V této sekci naleznete  stohovací hry, šroubovací hry, tvoření mandal, nasazovací hry, hry na třídění, kolíčkové hry a šablonové tvoření.  

Rozvoj hrubé motoriky

V této sekci naleznete prvky pro rozvoj především hrubé motoriky, prvky do tělocvičen, balanční prvky, pomůcky pro rozvoj psychomotorických dovedností, hračky a pomůcky pro použití jak ve třídách, tak venku. 

Hry pro rozvoj smyslového vnímání

Smyslové pomůcky a hračky stimulují jeden nebo současně více smyslových systémů. Pomáhají tak rozvíjet sluch, hmat, čich, chuť a zrak. V naší nabídce senzorických pomůcek naleznete nejen klasické hračky, léty ověřené terapeutické pomůcky, ale také nově vivynuté specializované produkty s vysokou přidanou hodnotou.

Matematické dovednosti

Pro děti je vše, s čím se setkají, velmi zajímavé a vzrušující. Vzdělávání v raných dětském období je o podchycení dětského nadšení a zvídavost pro učení se novým věcem.
Koncepty a zdroje vyvinuté s odborníky v oboru se využívají k tomu, aby děti naučily základy tvarů, vzorů a čísel.
Široká škála her rozvíjí pracovní paměť, kognitivní flexibilitu a ovládání impulzů.
 

Fröbel pedagogika

Fröbelovy „dary“ jsou jednoduché a sofistikované zároveň. Friedrich Fröbel je rozdělil na hry s objekty, hry s povrchy, hry s linkami a hry s body. Na základě nich společnost Haba vyvinula materiály Fröbel, jejichž čisté tvary a flexibilní kreativní techniky jsou velmi podmanivé.
Ukážeme vám, jak můžete tyto materiály používat a proč je dnes Friedrich Fröbel pro děti a pedagogy tak důležitý.

Vzdělávací hry

Společným jmenovatelem těchto her je následující proces:
- přesné pochopení zadání úkolu
- stanovení dovedností a činností, které povedou ke splnění úkolu
- identifikace jednotlivých kroků
- dosažení správného výsledku
Hry jsou určeny především pro předškolní děti.

Dřevěné kostky

Děti milují kostičky všech tvarů. Velké množství kostiček ze stejného materiálu dává dětem možnost uspořádat prostor a chaos. 
Nechte děti v rámci jejich fantazie stavět věže, budovy, hrady, mosty, cesty a silnice, vytvářet geometrické tvary.
Tím, že děti necháme vytvářet co oni chtějí, necháme je ponořit do základů matematiky, aniž by to tušily. 

Pozorování přírody, experimenty

Každý den našeho života přináší nové zážizky a objevy. Zvláště děti si to velmi užívají pro svou přirozenou vášeň k objevování. Jejich entusiasmus pro objevovávání, zjišťování, zkoumání věcí či objektů v každodenním životě je bez hranic. Všechny tyto každodenní objevy jim dávají základ pro oblasti, se kterými se setkají v další etapě svého života: pro matematiku, výzkum, vývoj a technologie. 

Nechme děti každodenně pozorovat, objevovat a zkoumat.  

Komunikační dovednosti

Děti milují společnou hru a společné objevování světa se svými přáteli. Při tom ale mohou vznikat konflikty a není vždy snadné najít cestu, jak vyjádřit pocity vlastní nebo ostatních. Tyto konflikty pomáhají dětem růst a rozvíjet dovednost zvládat své emoce. Dospělí hrají v tomto rozvoji důležitou roli. Děti pozorují, jak dospělí řeší své konflitky a učí se jejich vzorům. 
Komunikace je klíč k vyjádření vlastních pocitů a je úzce spojena s formováním osobnosti a její stability.

Hraní rolí

Děti velmi rádi zkouší různé role. Je jedno, zda se jedná o princeznu, rytíře, policistu, doktora nebo zvířátko. Jejich představivost je závislá na jejich věku a prostředí, ve ktrém žijí. Hraní rolí je klíčovou součástí jejich vývoje a má na děti velký vliv. Většinu her hrají děti společně se svými kamarády, učiteli nebo rodiči a tím se stávají součástí jejich sociální interakce. To podporuje u dětí chuť zkoušet nové vzory chování, rozvíjet komunikační dovednosti a rozvíjet kreativní myšlení.
Hraní rolí umožňuje dětem ponořit se do jiných světů a postav a vyjádřit svou schopnost jednat samostatně. 

Hraní venku

Není nic hezčího než sluneční svit, modrá obloha a společná hra s kamarády. Děti milují čas strávený venku v přírodě hrou. jsou neuvěřitelně kreativní a nápadité. Pojďme společně nalétz podněty rozvíjející jejich kreativitu a tvůrčí myšlení.

Kreativita, výtvarka

KREATIVITA ... je schopnost přistupovat k výzvám v duchu objevování a zkoumání a plnit úkoly pomocí představivosti a předvídavého a tvořivého myšlení. Je to schopnost, kterou lze použít k utváření reality. Děti mají neuvěřitelný potenciál tvořivosti, neboť přirozeně experimentují pomocí pokusu a omylu. Činnosti, jako je kreslení nebo tvoření, jsou klíčové pro rozvoj myšlenek a pocitů. Volné experimentování a tvoření podporuje komplexní myšlenkové procesy a dovednosti při řešení problémů a podporuje svobodu projevu a sebevědomí.