Dřevěné didaktické pomůcky

Rozvoj jemné motoriky

Dřevěné edukativní pomůcky určené nejen pro rozvoj jemné motoriky.

V této sekci naleznete  stohovací hry, šroubovací hry, tvoření mandal, nasazovací hry, hry na třídění, kolíčkové hry a šablonové tvoření.  

Rozvoj hrubé motoriky

V této sekci naleznete prvky pro rozvoj především hrubé motoriky, prvky do tělocvičen, balanční prvky, pomůcky pro rozvoj psychomotorických dovedností, hračky a pomůcky pro použití jak ve třídách, tak venku. 

Hry pro rozvoj smyslového vnímání

Smyslové pomůcky a hračky stimulují jeden nebo současně více smyslových systémů. Pomáhají tak rozvíjet sluch, hmat, čich, chuť a zrak. V naší nabídce senzorických pomůcek naleznete nejen klasické hračky, léty ověřené terapeutické pomůcky, ale také nově vivynuté specializované produkty s vysokou přidanou hodnotou.

Matematické dovednosti

Pro děti je vše, s čím se setkají, velmi zajímavé a vzrušující. Vzdělávání v raných dětském období je o podchycení dětského nadšení a zvídavost pro učení se novým věcem.
Koncepty a zdroje vyvinuté s odborníky v oboru se využívají k tomu, aby děti naučily základy tvarů, vzorů a čísel.
Široká škála her rozvíjí pracovní paměť, kognitivní flexibilitu a ovládání impulzů.
 

Fröbel pedagogika

Fröbelovy „dary“ jsou jednoduché a sofistikované zároveň. Friedrich Fröbel je rozdělil na hry s objekty, hry s povrchy, hry s linkami a hry s body. Na základě nich společnost Haba vyvinula materiály Fröbel, jejichž čisté tvary a flexibilní kreativní techniky jsou velmi podmanivé.
Ukážeme vám, jak můžete tyto materiály používat a proč je dnes Friedrich Fröbel pro děti a pedagogy tak důležitý.

Kreativita, výtvarka

KREATIVITA ... je schopnost přistupovat k výzvám v duchu objevování a zkoumání a plnit úkoly pomocí představivosti a předvídavého a tvořivého myšlení. Je to schopnost, kterou lze použít k utváření reality. Děti mají neuvěřitelný potenciál tvořivosti, neboť přirozeně experimentují pomocí pokusu a omylu. Činnosti, jako je kreslení nebo tvoření, jsou klíčové pro rozvoj myšlenek a pocitů. Volné experimentování a tvoření podporuje komplexní myšlenkové procesy a dovednosti při řešení problémů a podporuje svobodu projevu a sebevědomí.