Dotace pro firmy na zřízení zařízení péče o děti předškolního věku

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku kapacit v mateřských školkách chce MPSV prostřednictvím Evropského sociálního fondu podpořit vznik zařízení typu dětských skupin ve firmách.

Podpora je určena na vytvoření nového zařízení péče o děti předškolního věku mimo rámec školského zákona a je platná na prvních 18 měsíců jeho provozu. zařízení péče o děti musí být zřizována zaměstnavatelem pro péči o děti jeho zaměstnanců nebo zaměstnanců projektových partnerů.

Zařízení musí mít kapacitu v rozmezí od 7 do 24 míst. Větší či menší kapacita nejsou umožněny. Podpora je určena na zařízení poskytující služby spočívající v nepříležitostné péči o dítě ve věku od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky. Jedná se o službu poskytovanou v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Péče o děti je poskytována na dlohodobé bázi (tzn. rodiče své děti zapisují k docházce do zařízení). Každodenní docházka dítěte však není vyžadována.

Odpovědnost za provoz zařízení péče o děti musí mít subjekt žadatele. Tuto odpovědnost nelze delegovat na externího dodavatele služeb. Z tohoto vyplývá povinnost, že všechny osoby pečující o děti v zařízení musí mít pracovně právní vztah k žadateli o podporu (příjemci podpory jakožto provozovateli zařízení péče o děti).

Pro firmy tato forma zaměstnaneckého benefitu představuje zejména rychlejší zapojení zaměstnanců na rodičovské dovolené zpět do pracovního procesu. Přestože podpora je určena především firmám, žádat o ni mohou rovněž neziskové organizace, školy nebo místní samospráva. Ti všichni mohou zároveň využít nabídku ministerstva práce a sociálních věcí na konzultaci svého projektu ještě před podáním žádosti.

Zde se můžete seznámit s Výzvou pro předkládání grantových projektů zaměřených na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku: Představení výzvy

Více informací o projektu naleznete na stránkách http://www.esfcr.cz/vyzva-a4