Dotace pro mateřské školky

Rádi bych Vás informovali o nově vypisovaných dotacích na rekonstrukce a přístavby MŠ v následujících letech.

Podobně jako v minulém období 2014-2020 se předpokládá podpora mateřských školek z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) i v následujících letech. Oproti minulosti ale dotační podmínky doznají několika zásadních změn. Pojďme si je tedy představit blíže.

Na úvod je nutné říci, že v době psaní tohoto článku (březen 2022) ještě nedošlo ke schválení finální verze programového dokumentu IROP, takže čerpáme informace z jeho poslední verze schválené vládou a z předběžných konzultací záměrů u poskytovatele dotace. Finální znění programu i výzev se tedy ještě může lišit, ale základní parametry by měly zůstat zachovány.
Nejprve tedy k tomu, co je možné podpořit. Program počítá s dotací na kompletní rekonstrukci MŠ včetně zázemí (jídelna apod.). Rovněž bude umožněno i vybudování přístavby či nástavby MŠ, která povede ke zvýšení kapacity zařízení. Počítá se i s bezbariérovými úpravami MŠ a pravděpodobně i úpravou venkovního prostranství.

Hlavní odlišnost pro roky 2021-2027 oproti předchozímu období ale spočívá ve skutečnosti, že ne každá MŠ na tuto podporu bude moci reálně dosáhnout. V minulém období totiž stačilo pro navýšení kapacity prokázat, že narůstá počet dětí v obci a ve stávajícím stavu již musí MŠ děti odmítat. Nebo krátkodobá demografická prognóza ukázala, že se tato situace spočívající v nedostatečné kapacitě blíží. Nyní však bude možnost žádat o dotaci závislá na tom, jestli je daná obec/město součástí území ORP s definovanou nedostatečnou kapacitou MŠ. 

Pokud Vaše obec/město nebude splňovat výše uvedený parametr, nemusíte zoufat, existuje totiž i druhá situace, ve které je možné se o podporu ucházet. Jedná se o stav, kdy MŠ funguje na základě výjimky krajské hygienické stanice. Typově se jedná o výjimky, kdy např. v MŠ existuje nedostatečný prostor na jednoho žáka a dočasně hygiena dovolí umístění více dětí v rámci této výjimky. Nebo situace, kdy MŠ prostorově nevyhovuje hygienickým požadavkům daným zákonem. V takovém případě program umožňuje o dotaci žádat, a to jak na rozšíření kapacity např. přístavbou nového oddělení, tak případně „pouze“ na rekonstrukci MŠ. Výstupem projektu v tomto případě musí být stav, kdy MŠ bude po rekonstrukci plnit všechny stanovené hygienické normy.

První výzvu je možné očekávat cca v květnu/červnu 2022. Dotace by měla být poskytována ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů. 

Zdroj: https://www.dotacni.info